Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej jako RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) jest Kresz Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-856), ul. Rzemieślnicza 39, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000076131, posiadająca NIP: 5842446124, REGON: 19025705900000, kapitał zakładowy 450.000 zł, opłacony w całości.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Kontakt w sprawie danych osobowych

adres: Kresz Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 39, 81-856 Sopot
adres e-mail: sklep@kresz.pl
Tel.: 661 435 423
formularz kontaktowy

Cel i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w szczególności w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, jak również podejmowania, na żądanie klienta, czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 2. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (konto użytkownika) jak również podejmowania, na żądanie klienta, czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
 3. obsługi zgłoszeń przekazywanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz wiadomości e-mail (art. 6 ust. 1 pkt a i c RODO);
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Kresz Sp. z o.o., w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży oraz w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 5. prowadzenia marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za wyrażoną uprzednio zgodą użytkownika Sklepu (art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO);
 6. wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

Rodzaj przetwarzanych danych

 1. imię, nazwisko, nazwa firmy
 2. adres email
 3. adres zamieszkania oraz adres dostawy
 4. numer telefonu
 5. nip
 6. numer rachunku bankowego

Podanie danych przez klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Sklepie

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom i podwykonawcom, w szczególności:

 1. przewoźnikom, spedytorom w celu świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych;
 2. dostawcom działającym na zlecenie administratora, celem realizacji zawartej umowy sprzedaży;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi księgowe, prawne lub doradcze;
 4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków;

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przekazane na potrzeby zawarcia i realizacji umowy sprzedaży przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do:

 1. obsługi posprzedażowej Klientów;
 2. zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa (rachunkowych, podatkowych);

Dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której te dane dotyczą.

Prawa w stosunku do przekazanych danych

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem)
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z przetwarzaniem danych przez Kresz Sp. z o.o.

Polityka plików cookies

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, służące do zapisywania przez przeglądarkę internetową użytkownika określonych ustawień oraz danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, zapewniając maksymalny komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” pozwala więc na odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana ich tożsamość.

Plik cookie zazwyczaj zawiera podstawowe informacje na temat nazwy strony www, z której pochodzi, czas jego istnienia na urządzeniu oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną www.

Pliki cookies przeznaczone są do poprawnego korzystania ze stron serwisu i wykorzystywane są w szczególności w celu przechowywania danych dotyczących:

 1. sesji logowania,
 2. przeglądanych produktów,
 3. zawartości koszyka,
 4. zatwierdzania komunikatów.

Pliki cookies wykorzystywane są także w celu:

 1. zbierania informacji o odwiedzinach i dokonywanych zakupach;
 2. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą̨ mieć charakter:

 1. tymczasowy (session cookies) - usuwane z chwilą wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki;
 2. stały (persistent cookies) - przechowywane także po zakończeniu korzystania przez użytkownika ze strony i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co usprawnia korzystanie ze Sklepu.

W każdej chwili użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z opcji Pomoc w przeglądarce.

Serwis wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analytics, stosujący system plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics, znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics. Informacje zebrane przez Serwis służą ocenie korzystania z Serwisu przez użytkownika i poprawie jakości funkcjonowania Serwisu.

Loading...